Selv om du blir dopingtatt kan du fortsatt trene videre

Publisert:8. mars 2019Oppdatert:3. juni 2019, 00:05
Selv om du tester positivt for doping, kan du fortsatt trene videre på en annen treningskjede. Illustrasjonsfoto: Maren Rønning Fjærli. Ingen av personene på bildet har en tilknytning til saken.

En tredjedel av de som blir testet for doping i treningskjeden SATS, tester positivt. Men selv om du blir tatt, kan du fortsatt trene videre. Alt som trengs er å bytte treningskjede.

Antidoping Norge sitt program Rent Senter fokuserer på dopingforebyggende arbeid med mulighet for kontroller. Over 500 av landets treningssentre er med i prosjektet, men det finnes ingen register over positive tester. Det betyr at dopingtatte fritt kan bytte til en ny treningskjede.

Vanskelig å få til register

Ansvarlig for Rent Senter ved Antidoping Norge, Kim Eilertsen tror et register over dopingtatte vil være vanskelig å få til.


Kim Eilertsen, Ansvarlig for Rent Senter ved Antidoping Norge. Foto: Antidoping Norge

– Da vi innførte Rent Senter diskuterte vi en slik løsning, og de har dette i Danmark. Datatilsynet var inne i prosessen og konkluderte med at dette ikke ville være mulig i Norge.

– Det er sensitive personopplysninger som behandles, og informasjon om den som testes er begrenset til så få som mulig på senteret, forteller Eilertsen.

Datatilsynet sier i en e-post til ByMag at de ikke kan svare på spørsmål om et felles register, og at det er opp til Antidoping Norge å legge frem et eventuelt forslag.

Svartelister doptatte

En løsning flere kjeder, blant annet SATS, praktiserer er å svarteliste dopingtatte, uten at grunnen redegjøres. Det betyr at vedkommende ikke får trene ved kjedenes treningssenter i de to årene man utestenges. Likevel er det fullt mulig for den utestengte å trene ved andre treningskjeder.

Det finnes også mørketall når det gjelder hvem som blir tatt. Regelverket ved dopingtester sier at den mistenkte må signere et samtykkeskjema før testen kan gjennomføres. 

Rune Soltvedt, avdelingsleder for Trene Sammen City, forteller at det hender at medlemmene velger å slutte fremfor å signere samtykkeskjemaet.

– Vi har vel så langt ikke hatt noen som innrømmer under samtalen at de doper seg, men noen ganger velger medlemmene å slutte etter at vi har foretatt en samtale, forteller Soltvedt.

Flere velger å slutte

Atle Arntzen, leder for SATS sitt antidopingarbeid, forteller også om medlemmer som velger å slutte fremfor å testes. 


Atle Arntzen, leder for Sats sitt antidopingarbeid. Foto: Sats

– Man må signere på et samtykkeskjema dersom vi skal kunne teste, og deltakerne er i sin fulle rett til å nekte å underskrive. Dersom man nekter å underskrive, utestenger vi vedkommende i to år, på samme måte som ved en positiv test, forklarer Arntzen.

SATS gjennomførte i 2018 til sammen 50 dopingprøver. Omtrent en tredjedel av disse var positive.

Kostbar testing

Kostnaden for testen dekkes i helhet av treningssentrene selv. Både Arntzen og Soltvedt forteller at kostnadene ved en dopingtest kan være store, og at dette kan gjøre at mindre treningssentre ikke får råd til testene.

– Testen er relativt dyr, og for små treningssentre kan det nok være ganske mye. Det kan koste opp mot 5000 kr for en test da vi må ha inn to dopingkontrollører, i tillegg skal testen sendes inn til analyse. Så det blir fort penger av det, forteller Soltvedt.

Eilertsen i Antidoping Norge, er enig i at prisen kan virke høy.

– Det er klart at for et senter med stram økonomi koster det å gjennomføre testene, men treningssenterbransjen er en kommersiell bransje, så offentlige midler kan ikke brukes, forklarer Eilertsen.