- Kurset styrket min selvtillit

Publisert:14. mars 2019Oppdatert:14. mars 2019, 13:04
lere møtte opp på informasjonskurset om Kvinner Kan-kurs onsdag kveld på Litteraturhuset.

Kvinner Kan-kurs har endret livet til de som har deltatt på det, men Norsk Folkehjelp mener de ikke klarer å nå ut til nok folk.

Kvinner Kan-kurs er et kurs som blir arrangert for innvandrerkvinner der målet er å styrke disse kvinnenes muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Onsdag kveld holdt Norsk Folkehjelp informasjonsmøte om disse kursene.

Blant deltakerne på informasjonsmøtet var innvandrerkvinnen Bana Andemichael, som kom til Norge fra Eritrea for tre og et halvt år siden, og nylig deltok på Kvinner Kan-kurs. Hun mener at kurset har gjort en viktig forskjell for livet hennes. – Kurset var veldig viktig for meg. Det gav meg mye kunnskap om demokrati, og spesielt kvinners rettigheter innenfor arbeidslivet, mine plikter og rettigheter.

Hun forteller av kurset har gitt henne økt selvtillit, og hjulpet henne med å kunne tørre å ytre sin egen mening. – Det er en styrke i det å kunne samles og å snakke om sine egne erfaringer som kvinne.

Ikke vært flinke nok til å informere

Et problem Norsk Folkehjelp sliter med er å få ut informasjon om kurset til flere mennesker. – Vi har et ønske om å kunne utvide tilbudet for å tilby kurset i flere kommuner, men det er vanskelig å få ut informasjonen til de vi ønsker.  Store deler av de involverte i disse kursene er frivillige som har fulltidsjobber, så det er begrenset hva vi kan forvente av dem, forteller Ingrid Sætre.

De prøver blant annet å lage brosjyrer som de prøver å få ut til flere steder, blant annet til Språkkafeer, hvor innvandrere møtes for å snakke norsk – Grunnen til at vi holder disse møtene er jo blant annet fordi vi ønsker å få ut informasjon om dette tilbudet, i tillegg til å rekruttere flere frivillige som kan være kursledere for Kvinner Kan-kurs.

Andemichael mener også at kurset kan bli bedre på dette punktet. – Jeg er enig når Ingrid sier at det blir informert for lite om denne muligheten. Når jeg snakker med andre kvinner om dette kurset, opplever jeg at de færreste har hørt om kurset, men mange er nysgjerrig og vil vite mer når jeg forteller om det.

En systematisk forskjell

– Vi ser at kvinner skårer systematisk dårligere enn menn når det kommer til overgang til arbeidslivet, forteller Ingrid Sætre leder for flyktning- og inkluderingsavdelingen i Norsk Folkehjelp.

I år har de kommer med en ny integreringsstrategi.  – Vi har sett oss nødt til tenke nytt. Det er mye snakk om hva arbeidsgiver eller hva staten kan gjøre, noe som selvfølgelig er viktig, men det er for lite diskusjon om arbeidstaker sin rolle, og hva de kan gjøre for å bli mer involvert, ikke bare i arbeidslivet, men samfunnet generelt.


Ingrid Sætre. Foto: Åse Vaksninen Sælensminde

Fra 2019 til 2022 vil derfor den nye strategien for kurset være: Integrering gjennom kunnskap. Sætre får støtte fra Inger Sylvia Johannesson, som har vært kursholder i mange år.

– Vi må lytte mer til kvinnene, vi skal skape dialog og samhold, slik at disse kvinnene kan oppleve en økt grad av mestring, selvtillit og styrke. At de for eksempel skal tørre å si ifra i arbeidsavtaler, eller på foreldremøter.

Kan bli bedre

Det viktigste forbedringspotensialet mener Bana er mangelen på tolk.

-Mange av kvinnene som deltar på kursene kan ikke godt norsk, og jeg tror flere sliter med å få med seg det som blir sagt og snakket om på disse kursene. Kurslederne er frivillige, så det er ikke alltid de klarer å formidle ting på en enkel måte. Jeg tror mange hadde hatt nytte av at det var tolker til stede på kursene slik at man unngår misforståelser.

Kursholder Inger Johannessen er enig med Andemichael.

-Det er mye vi bør bli bedre på, det er alltid et forbedringspotensiale.