Flere gutter, færre stereotyper

Publisert:5. mars 2019Oppdatert:5. mars 2019, 16:35
Arthur Tøsdal, avdelingsleder for helse- og oppvekstfag på Årstad videregående skole mener at økningen i antall gutter i kvinnedominerte fag kan føre til mindre stereotyper og enda flere mannlige søkere.

Ny statistikk viser at flere menn tar helsefag. – Det har blitt mer sosialt akseptert i guttemiljøet, sier avdelingsleder Arthur Tøsdal.

Tøsdal er avdelingsleder i helse- og oppvektsfag på Årstad videregående skole. Der er det 220 elever som tar helse- og oppvektstfag, rundt 20 prosent av dem er gutter.

– Jeg tror grunnen kan være at det har vært mye større fokus på helsefag. Det er blitt mer kjent for gutter. Og når noen gutter først har begynt å søke, så har det blitt mer sosialt akseptert i guttemiljøet, sier han.

Statistikken på Årstad VGS gjenspeiler den nasjonale statistikken til Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Den viser at 19,6 prosent av elevene på helse- og oppvekstfag i 2018 var mannlige, en økning på 7 prosent fra høsten 2010. 

–  Det har vært en gradvis endring. Jeg antar at mye av det handler om god omtale. Noen begynner, synes det er veldig kjekt også får andre høre om det, sier Tøsdal.

Vi trenger en god balanse mellom begge kjønn

Tøsdal mener likevel ikke at det må være helt jevn kjønnsbalanse for å oppnå en god balanse på både utdanningsprogram og arbeidsmarkedet.

–  Menn og kvinner har ofte ulike tilnærminger til ting. Det er noe med det å kunne få forskjellige synspunkter når du jobber i et team. Det er alltid en fordel for enhver arbeidsplass, sier han.

Avdelingslederen på Årstad VGS mener at vi ikke kan peke på én enkelt faktor når vi snakker om fordelene eller utfordringene ved å ha flere menn i helsefagene. 

–  Den eneste tydelig fordelen for kvinnedominerte yrker som får flere menn er at det har blitt vist at menn er litt flinkere til å sette fokus på lønn. Det kan også sette fokus på å få løftet lønn innenfor de “tradisjonelle kvinneyrkene”, sier Tøsdal.

Arbeidsmarkedet trenger flere gutter 


Liza Reizel, forsker ved Institutt for samfunnsforskning FOTO: Institutt for samfunnsforskning

Liza Reizel, forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, mener at flere gutter i helse- og oppvektsfag kan hjelpe å bryte ned stereotyper. Det kan bygge en vei for at flere elever velger utdanningsprogram basert på deres egne ønsker og identitet, og ikke samfunnets forventninger basert på kjønn. Det er også bra for arbeidsmarkedet at flere gutter er mer interessert i helsefag.

–  Det trengs mange helsefagarbeidere og jeg tror det er flere gutter som kunne egne seg til denne typen yrke.

Reizel er svært positiv til økningen gutter på kvinnedominerte utdanningsprogram og tror en av grunnene er at det er mindre stereotyper. 

–  Jeg tror at en grunn til den endringen handler om at det å jobbe med barn og unge i mindre grad blir sett på som en kvinnejobb enn det har vært før, sier Reizel.

Endring i gang

Å få flere elever til å velge mindre tradisjonelt på yrkesfag vil ta tid, men Reizel har noen forslag til hvordan utdanningsinstitusjoner kan hjelpe til med denne utviklingen.

–  Det hjelper hvis elevene får mer kunnskap og erfaring om de ulike yrkene og jobbene som finnes. De trenger flere rollemodeller, spesielt folk som har gjort utradisjonelle valg, sier Reizel.

Hun mener også at utdanningsinstitusjoner må være tydelige på å formidle at mangfold er velkomment og bra. De må også sørge for at elevene føler at de passer inn. 

Selv om statistikken viser en økning er det fortsatt en lang vei å gå før det er kjønnsbalanse i yrkesfagene.