Fagdag vil få flere kvinner til å velge finans

Publisert:13. mars 2019Oppdatert:13. mars 2019, 13:13
Foran fra venstre: Andrea Welde, Sofie Parow, Birgitte Flaaten. Bak fra venstre: Kine Marie Ramm, Hanna Skolt, Celine Kristensen. Foto: Haldor Åsheim/FOTO NHHS

Women’s Finance Day på NHH skal bidra til å tette kjønnsgapet i finanssektoren. - Det er på tide at noen trekker frem at kvinner har mange muligheter innen finans, sier leder for arrangementet.

Kun 30 prosent av aksjene på den norske børsen eies av kvinner, melder AksjeNorge, og forskjellene på front finans arbeidsplasser er enda større. Blant de som jobber med kunderettet aksjeforvaltning er kun tre prosent kvinner, ifølge Verdipapirforetakenes forbund. 

I dag arrangeres Women’s finance day på NHH. Målet er å øke interessen for finans hos de kvinnelige studentene. 

Vil snu trenden

Kine Marie Ramm som er leder for arrangementet forteller at de har to mål med dagen. Hun studerer selv på NHH, og  ønsker å oppmuntre kvinner til å velge finanslinjen. 


Kine Marie Ramm. Foto: Haldor Åsheim/FOTO NHHS.

Kine Marie Ramm som er leder for arrangementet forteller at de har to mål med dagen. For det første ønsker de å oppmuntre kvinner til å velge finans linjen på NHH.

- Man er i utgangspunktet underrepresentert som kvinne på NHH, men forskjellene er enda større på finansfagene. Vi ønsker å bidra til at fordelingen blir jevnere, sier Ramm. 

For det andre ønsker de å oppmuntre kvinner til å velge finans relevant arbeid etter studietiden. Hun peker på at det er en gruppe som studerer finans, men som velger å gå inn i arbeid hvor en ikke får benyttet den kompetansen.

- Det langsiktige målet er at det ikke skal være behov for et slikt arrangement. Vi ønsker at det skal være en jevnere kjønnsbalanse innenfor finansbransjen, sier Ramm.

En møteplass for studenter og finans topper

Arrangementet er åpent for kvinnelige NHH studenter, og startet med en frokost tidligere i dag. Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagenfondene, gjester fagdagen. Hun skal fortelle studentene om sin vei fra økonomistudier til rollen som investeringsdirektør. 

- Du føler at du sitter ved kjernen av alt som rører seg i samfunnet, politikk, økonomi og industri. Finans er en spennende sektor å jobbe i. Det er et privilegium å jobbe innen finans og jeg trives godt i jobben, har Alexandra Morris sagt om å jobbe i finanssektoren til HegnarKvinner.

Fagdagen fortsetter med flere foredrag og praktiske sesjoner før en bankett senere i dag. Ramm forteller at de skal skape gode møteplasser mellom studentene og kvinner som allerede jobber i finanssektoren. Det skal være lett å spørre om hvordan man kan komme til toppen i sektoren, eller få nyttige tips, triks og råd.

Inspirert av svenskene

Initiativet kommer fra næringslivsutvalget på NHH som er et bindeledd mellom studenter og fremtidige arbeidsgivere. Det har blitt arrangert lignende arrangemener på handelshøyskolen i Stockholm i 13 år. 

- Vi synes det er viktig å fremme kvinner i næringslivet, og da tenkte vi at dette er noe vi bør få til på NHH, sier Ramm.

Sammen med to andre studentgrupper, børsgruppen for kvinner Femme Forvalting og Finansgruppen, satte de ned en prosjektgruppe og tok kontakt med aktuelle finansbedrifter. Ramm forteller at de fikk enorm respons, og at dette er et tema mange bedrifter er veldig opptatte av.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har lykkes med å få en så stor bredde fra næringen. Vi har møtt en veldig engasjert sektor når vi har fortalt om arrangementet, sier Ramm.