Endelig skal søylene på Torgallmenningen byttes ut

Publisert:7. mars 2019Oppdatert:9. mars 2019, 16:27
De gamle søylene på Torgallmenningen kan være til fare for forbipasserende.

Bergen kommune opplyste i går at søylene på Torgallmenningen endelig skal byttes ut. – Til stor glede for mange bergensere, håper Byrådet.

Anna Elisa Tryti (AP), byråd for byutvikling, forteller at det var et ønske helt tilbake i 2016 å få nye søyler av sikkerhetsmessige årsaker.

– Bystyret vedtok å skifte søylene og glasstakene langs Torgalmenningen i 2016. Vi besluttet at søylene skulle erstattes av stålsøyler utformet av samme kunstner som hadde stått for granittsøylene som står der i dag.


Anna Elisa Tryti er byråd for byutvikling fra 22. oktober 2015

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Store kunstprosjekter i offentlig rom tar lang tid. Dette var en bestilling fra kommunen, og kunstneren selv gikk jo også bort under prosessen, så her har man måtte ta tiden til hjelp for å få ferdigstilt prosjektet, svarer Tryti.

Slik som det er i dag på Torgallmenningen kan knuste glassbiter falle ned på de som går under dersom en gjenstand skulle falle ned på glasstaket. Derfor opplyser Bergen kommune at for å ivareta sikkerheten må granittsøylene byttes ut og glasstakene skiftes til sikkerhetsglass.

Kostnadsramme på 25 millioner

Prosjektleder Knut Hellås forteller at han håper at byggingen går smertefritt. 

– Det er flere anleggsprosjekter som holder på samtidig, men vi har en god dialog, sier Hellås.

Hellås kan opplyse at kostnadsrammene som kommer til å være på 25 millioner kroner blant annet skal dekke produksjon, sending fra Kina, montering og vedlikehold.

– Søylene skal produseres i Kina, under oppsyn av blant annet en arkitekt som kjenner til Bård Breiviks kunst, og kan videreformidle hvordan søylene skal se ut.

Videre forteller Hellås at de håper å starte rundt skolestart i august, og planlegger å være ferdig til jul.

– Det kan bli utfordringer med butikkene på Torgallmenningen når det nærmer seg juletid. Så det kan være vi må utsette prosjektet.

Designer fra graven

Tryti skryter over den lokale kunsteren Bård Breivik som designet granittsøylene som står på Torgallmenningen i dag. De ble bygget i 1999, men har slått sprekker og må derfor skriftes ut. Breivik ble ferdig med nye tegninger rett før han døde i 2016.

– Dette er Bård Breiviks siste verk og han var en fremragende kunstner. Vi i byrådet håper søylene kan blir til stor glede for bergenserne i mange generasjoner, sier Tryti.