UiB lover mer praksis i utdanningen

Publisert:14. februar 2019Oppdatert:15. februar 2019, 13:21
Karriekveld: Samfunnsøkonomistudenter flest har ikke integrert praksis. Her strømmer de inn til karrièrekveld for å høre om hvordan de kan bruke kompetansen sin etter endt utdanning.

Studentene i Bergen vil ha mer og bedre praksis, det viser to nye studieundersøkelser i år. Universitetet i Bergen lover endringer men kan ikke si når disse vil gjennomføres.

– Flere av studieprogrammene våre har praksis i utdanningen. Vi har planer om at det skal bli tilbud om praksis i alle studieprogram. Vi hadde et seminar for UiBs studieprogramledere i desember for å diskutere hvordan vi kan gjøre det, sier Oddrun Samdal, viserektor på Universitet i Bergen.

Samdal forklarer at de ikke bare tenker på praksis i arbeidslivet men også på andre måter å få arbeidslivet inn i studiene. Det kan være gjennom flere bedriftsbesøk, og gjennom flere bedriftspresentasjoner og case fra arbeidslivet i undervisningssammenheng.

Dag Rune Olsen, rektor på Universitetet i Bergen, har tidligere også fortalt til at universitetet har bestemt at det i løpet av noen år skal være et praktisk element i alle universitets studieretninger. Viserektoren kan bekrefte det men forteller at de ikke har satt noen tidsfrist enda.

–  Det ligger en klar forventning til fagmiljøene om å integrere mer praksis i utdanningen, men det er opp til dem å utføre den planen. Vi bare tar initiativet, sier Samdal.

Rønnaug Tveit, daglig leder i Sammen Råd og Karriere, kunne fortelle at studentene oftest kommer til dem av to grunner: informasjon om jobbmuligheter etter studiene og hjelp til å velge riktig studie i forhold til framtiden.

–  De lurer rett og slett på hvilke jobber de kan få med den utdanningen de har. Det er de som tar disiplinfag som er mest usikre, sier Tveit.

Tveit kunne også fortelle oss om et helt nytt prosjekt fra Sammen som skal hjelpe med studentenes mangel på praktisk erfaring, Externship. Studentene kan søke på et “externship” hos en bedrift der de får observasjonspraksis i to dager sammen med en alumn (tidligere student).

– Det er anbefalt særlig for dem som har litt generelle utdanninger. De første 30-40 skal ut i en bedrift nå i vår, sier Tveit.

Lektorstudentene minst fornøyde med praksis

I fjor høst skrev Jenny Bakkerud, en lektorstudent på UiB, et om det hun opplevde som et “praksismareritt.” Universitetet og lovet å arbeide for å unngå flere slike problemer. Samdal kunne bekrefte at de har jobbet sammen med fagutvalget og studieansvarlige for å innføre nye tiltak.

–  Vi har investert flere ressurser for at lektorstudentene skal få bedre erfaringer med gjennomføringen av praksisen sin og den samlede helheten i lektorutdanningen. Vi har ansatt ny fagdirektør for lektorutdanningen og en egen fagkoordinator for praksis, sier Samdal.

Vilde Akselberg er lektorstudent på UiB. Hun er selv veldig fornøyd med praksiserfaringen sin og har ikke så mye å klage på, men mener at det er viktig at klagene som kommer inn faktisk blir tatt videre til administrasjonen.  

–  Det varierer jo litt fra skole til skole hvor vi har praksis og hvordan de legger opp selve praksisen. Vi har vært mindre fornøyde tidligere fordi vi får informasjon veldig sent. I år har vi fått informasjon i god tid men på de lavere årsstudiene er de kanskje nedprioritert. De skal være ute i praksis i én uke eller mindre, mens vi som går på lektorutdanning skal være ute i 2 måneder, sier Akselberg.

Akselberg sier at det hadde vært fint om alle studentene fikk integrert praksis, men tenker at det kan by på mange utfordringer, som de Bakkerud skrev om i BT.

–  Jeg tror det er veldig mange som har lyst på integrert praksis mens det er mange som liker at studiene deres er veldig teoretiske. Det burde da innføres mulighet til det, fortsetter hun.

Viktig med praksis

–  Jeg føler at praksisperiode har gjort meg tryggere og mer selvsikker på at det er dette jeg vil gjøre. Jeg tror ikke du kunne ha hatt lektorutdanningen uten praksis. Du må jo ha praktisk erfaring. Det er veldig annerledes å sitte i en lesesal og tenke “Oi, jeg har lyst å bli lærer” enn det å stå foran en klasse og gjøre det, sier Akselberg.

Sunniva Hillesund går også på et profesjonsstudium, en integrert master i Samfunnsøkonomi på UiB, og er med i styret til Fagutvalget for samfunnsøkonomi. Hun sier at hun er en av “de heldige” som får praksis som en del av utdanningen, noe hun opplevde som veldig nyttig og gøy.

Hillesund er enig med Akselberg i at det kan være vanskelig å innføre integrert praksis for alle studieretninger og påpeker at det allerede er mange studenter som også er flinke til å selv skaffe praksis med god erfaring.

–  Jeg får inntrykket av at det er muligheter til å søke på en del internships selv, og min erfaring er at mange studenter her på samfunnsøkonomi er flinke til å skaffe seg praksis selv. Men det varierer vel litt fra kull til kull og periode til periode, sier Hillesund.