Studenter sorterer ikke søppel

Publisert:20. februar 2019Oppdatert:8. mars 2019, 15:22
Alvaro Moret ved siden av en sorteringsstasjon, noe han gjerne skulle hatt i sin egen blokk . Foto: Anne Skifjeld

Alvaro Moret bor i en av de eldste blokkene på Fantoft Studentboliger, han sorterer ikke søppelet sitt, og kjenner ingen andre som gjør det heller.

–Det var faktisk nylig at jeg fant ut at vi hadde egne konteinere for glass og metall og pappavfall. Det hadde jeg ingen anelse om. De ulike konteinerne er ikke plassert på samme sted.


Søppelkonteinerne er spredt utover boligområdet (Plast og restavfallskonteinerne til høyre, og Papp og papir og glass og metallsøppelet til venstre ved bybanen). Foto: Anne Skifjeld

Moret er fra Spania, det er mange ulike nasjonaliteter som er bosatt her. Fantoft studentboliger består av over 1300 boenheter. For Moret handler det først og fremst om at han ikke har fått nok informasjon fra Studentsamskipnaden om sortering av søppel.

–Det er ikke sikkert alle er vant med å sortere søppel der de kommer fra, så det vil jo være viktig at studentene får den informasjonen de trenger, og at Studentsamskipnaden legger til rette for at studentene skal lettest mulig kunne sortere.

Han mener at det er naturlig for mennesker å se etter den mest komfortable måten å gjøre ting på, så hvis Studentsamskipnaden Sammen hadde tilrettelagt mer, så ville nok flere ha sortert søppelet sitt.

Sammen: - Vi vil bli bedre

Områdeleder ved Fantoft Studentboliger Tord Hatland innrømmer at dagens system ikke er optimalt.

–Fantoft er under oppussing. Vi jobber med å pusse opp blokkene, og når dette prosjektet foregår vil ikke søppelsorteringen være optimal.

Når alle blokkene er oppusset vil de få på plass en bedre løsning for avfallssortering. Det har blitt bestilt et nytt avfallssystem, og den løsningen som er i dag skal fjernes på sikt.

–Akkurat nå er det ikke plass til at alle konteinerne kan være på samme sted, dermed er de spredt utover området.

Hatland mener likevel at studentene har blitt flinkere til å sortere.

–Vi var nødt til å fjerne plastavfallskonteineren fordi det kontinuerlig ble kastet restavfall i konteineren, men vi fikk den nylig tilbake, og vi har ikke hatt det samme problemet.

De eldste boligene er ikke tilrettelagt for søppelsortering, forteller Kommunikasjonssjef ved Studentsamskipnaden i Bergen Marita Monsen. De er bygget på 70-tallet, så du vil ikke finne muligheter for sortering i de gamle hyblene.

–Dette er noe vi vil og jobber med å bli bedre på, i dag er det ikke den beste løsningen, men det skal komme på plass på sikt.