Skyss kan ikke bestemme om du skal ha belte på i bussen

Publisert:14. februar 2019Oppdatert:14. februar 2019, 14:59
Skyss er ute av stand til å håndheve en lov som handler om passasjerene deres sin sikkerhet.

Trygg Trafikk mener for få bruker bilbelte i buss. Likevel har ikke Skyss rett til å håndheve påbudet.

–Bruksandelen på belte i bil er heldigvis veldig høy. Det samme kan vi dessverre ikke si om tyngre kjøretøy, spesielt buss, sier Knut Olav Røssland Nestås, distriktsleder for Trygg Trafikk i Hordaland.

Han mener Skyss har et ansvar for å motivere og inspirere passasjerene til å velge å bruke det.

­–Reklamekampanjer har vist seg å funke flere ganger, og i Trygg Trafikk håper vi det blir satset enda mer på det i fremtiden sier Nestås

I 2015 lanserte Statens Vegvesen en nasjonal kampanje for å bedre beltebruken.

–Tallene på beltebruk var jevnt over dårlige, men ble bedre da vi lanserte kampanjen, sier Trine Villanger fra Statens Vegvesen.

Forvirring

Siden påbudet ble introdusert har det kommet frem flere spørsmål fra busspassasjerene. Hva gjør man når det ikke er belte i bussen? Hvorfor er det lov til å stå i bussen, men ikke lov til å sitte uten setebelte?

heter det at ståplasser og seter uten belter er viktige for å effektivisere busstrafikken i byområdene.

–I Trygg Trafikk mener vi at trafikkreglene må endres slik at ståplasser ikke tillates brukt ved kjøring over 50 km/t. Vi forstår at dette kan oppleves som upraktisk for trafikkavviklingen, men setter trafikksikkerheten høyest.

Skyss kan ikke bøtelegge

Skyss sier ansvaret ligger på kontroller i regi av Statens Vegvesen. Verken bussjåførene eller billettkontrollørene til Skyss har rett til å passe på at alle passasjerene i bussen bruker bilbelte, til tross for at dette har vært lovpålagt i tre år. I fjor høst måtte 157 vestlendinger betale bot for å ha glemt å ha på seg belte på bussene.

Busskontraktene til Skyss begynner å gå ut til sommeren, og det vil da komme nye busser i Bergen Sør og Vest. I løpet av høsten 2020 vil det også komme nye busser i Nord-Bergen og i Sentrum. Disse bussene skal ha bilbelter i alle setene. Verken Skyss eller Statens Vegvesen kunne svare med sikkerhet på om loven om å bruke belte når det er tilgjengelig vil endre seg når selv de tregeste bybussene får belter i alle seter.