Sammen i sorgen

Publisert:22. februar 2019Oppdatert:22. februar 2019, 14:31
Fakkeltoget har blitt en viktig del av minnemarkeringen. Her på vei til Korskirken.

Torsdag ettermiddag samlet pårørende, nødetater og frivillige organisasjoner seg for å minnes trafikkofrene i Hordaland. - Det aller viktigste er å møtes og å finne en fin kontekst for å uttrykke medfølelse med de som har mistet noen.

I fjor var det åtte som omkom i trafikken i Hordaland, men det var flere titalls hardt skadde, forteller Knut Olav Nestås, leder av Stiftelsen Ettertankens Dag. Pårørende, alle byens nødetater, frivillige organisasjoner og folk som ønsket å delta møtte opp på Torgallmenningen torsdag ettermiddag. Sammen skulle de minnes de omkomne med taler, fakkeltog og musikalske innslag i Korskirken på Ettertankens Dag.  

- En markering kan ikke gjøre om på de trafikkulykkene som skjedde i fjor, men det ligger en kraft i det å være i lag, og det finnes en kraft i det at vi sammen jobber for at andre skal slippe å oppleve det samme, sa Knut Olav Nestås i velkomsttalen på Torgallmenningen. 


Både politi, ambulanse og brannvesen stilte opp i fakkeltoget.


Tungt også for redningsmannskapet

Selv om stadig færre mister livet på norske veier, har tallene de siste årene i stor grad vært stabile. Nestås forteller til Bymag i forkant av arrangementet at en markering som dette er viktig både for de pårørende, men samtidig også for de som jobber i nødetatene. 


Knut Olav Nestås er både leder for Stiftelsen Ettertankens Dag og distriktsleder for Trygg Trafikk Hordaland. Han fikk oppgaven om å holde åpningstale for minnemarkeringen.

- For de som har mistet noen, så er dette en plass å samles og møtes, og dette gjelder for de som jobber i nødetatene også. Det er jo de som er først på ulykkesstedet, så det er ganske heftige inntrykk de får.

Han sier videre at markeringen også er viktig for å vise at trafikkulykker fortsatt er en stor samfunnsutfordring som er verd å bruke tid på. 

- Jeg skrev på Facebooken min før i dag at dette er den vanskeligste men på en måte også den fineste og mest verdige arbeidsdagen jeg har i løpet av et år.  

Ettertankens Dag arrangeres av stiftelsen med samme navn, som er sammensatt av en rekke organisasjoner og etater. I tillegg til minnemarkeringen arrangerer også stiftelsen Trafikksikkerhetsdagen på Festplassen årlig. I går var den 20. gangen Ettertankens Dag ble arrangert. 


Fakkeltoget gikk fra Torgallmenningen til Korskirken, og trafikken måtte vike for toget.

Før fakkeltoget gikk mot Korskirken, talte leder av Fylkestrafikksikringsutvalget, Jon Askeland. I appellen la han særlig vekt på å bruke denne dagen til å omsette den harde realiteten de står i ettertanke for til handlinger for samfunnet sin videre retning. 

- De handlingene jeg tenker på dreier seg om å gjøre samfunnet bedre, alt i fra hvordan jeg er som medmenneske til hvordan frivillige organisasjoner fungerer, blålysetatene får ressurser til å gjøre jobben sin og i dagens tema perspektivet og arbeidet med trafikksikring i alle dimensjoner. 

- Vi stopper og viser at vi bryr oss om hverandre, sørger, bearbeider, reflekterer og støtter. Men også ser framover. For vi må videre. Alltid videre. Gårsdagen kommer aldri tilbake.


Fakkeltoget på vei ned Kong Oscars gate