Ny eiendomstakstering splitter Bergen

Publisert:20. februar 2019Oppdatert:27. mars 2019, 14:40
Jon Olav Økland og Kristin Ulvang fra byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap i Bergen Kommune

Bergen kommune går i pluss etter ny takstering av næringseiendom. – Eiendomsskatten går utover de små, uavhengige butikkene, sier næringspolitisk sjef for Bergen Næringsråd.

Etter ny taksering av næringseiendom estimerer kommunen en økning i inntekter fra rundt 250 millioner i 2018, til rundt 390 millioner i 2019.  Skatten på næringseiendom har basert seg på takstering fra 2005 til 2006, så skatten har ikke gjenspeilet verdiøkningen i eiendomsmarkedet.

I følge politisk rådgiver, Jon Olav Økland, regner kommunen med å gå nesten 390 millioner i pluss i 2019. Det vil si at hele kommunen sitt overskudd kan forklares av den økte taksteringen av næringseiendom.

Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd mener at det er en uforutsigbar utgift. – Bedriftene vet ikke hvordan det slår ut. Plutselig etter ti år kommer det et kjempehopp, og en gedigen endring. 

Økland hevder imidlertid at det er en forutsigbar ordning for næringslivet.

 


Atle Kvamme, Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd. Foto: Bergen Næringsråd.

– Det er lovpålagt å re-takstere næringseiendom hvert tiende år, så dette er en ordning som er forutsigbar for næringslivetsier han.

Kvamme hevder at ordningen slår uheldig ut for mindre aktører - Det er de som sitter nederst i næringskjeden, leietakere og små bedrifter som ender opp med å betale for dette sier han. 

Kommunaldirektør Ulvang mener at den økte inntekten fra eiendomsskatten er nødvendig for Bergen kommune.

– Halvparten av disse inntektene går til egenfinansiering av tiltak som kommunen ellers måtte ha tatt opp lån for å gjennomføre, og resten går til en buffer fordi vi forventer lavere vekst i skatteinntektene fremover.