Nest verst i landet på varsling om seksuell trakassering

Publisert:27. februar 2019Oppdatert:28. februar 2019, 14:09
Studenttinget på Vestlandet håper HVL vil jobbe aktivt for å spre informasjon om hvordan studenter på høgskolen varsler om seksuell trakassering.

Høgskulen på Vestlandet er en av landets verste på å informere studenter om sitt varslingssystem for seksuell trakassering, ifølge Studiebarometeret for 2018.

I februar kom de skremmende tallene om at mer enn 175 000 norske studenter vet ikke hvor de skal henvende seg hvis hvis de blir utsatt for seksuell trakassering. Tallene er fra Studiebarometeret for 2018, og ble presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) vet ikke 81 prosent av studentene hvor de skal henvende seg i tilfeller av trakassering.

Læringsmiljø- og organisasjonsansvarlig ved Studenttinget på Vestlandet, Ingeborg Qatarina F. Høimyr, er skuffet over at 4 av 5 ikke vet hvor de skal varsle fra om trakassering.  – Det er negativt at folk ikke vet hvor de skal varsle fra. HVL har ikke kommunisert hvordan systemet fungerer. 


Ingeborg Qatarina F. Høimyr forteller at et varslingssystem for seksuell trakassering alltid kan forbedres og utvikles.

Nytt system

Høimyr mener at studentene ikke vet hvor de finner informasjon om varslingssystemet. – Tidligere hadde vi et system som ikke var ordentlig, sier hun.

I februar fikk HVL et nytt system, kalt Sei ifrå, for studenter slik at de kan varsel om positive og negative hendelser.  

– Det nye systemet deler inn saker etter tema, slik at sakene ender opp der de skal. Man kan også melde inn saker anonymt, sier Høimyr. 

I dag finner man det nye varslingssystemet på høyskolen sin nettsider. Studenttinget ønsker også at det skal komme en link til systemet på læringsplattformen Canvas. – For å gjøre Sei ifrå lett tilgjengelig ønsker vi en knapp på Canvas. Det må bli mer tydelig, fortsetter Høimyr. 

Høimyr forteller at det skal gjennomføres en kampanjeuke for at varslingssystemet Sei ifrå skal nå ut til alle studentene på høyskolen. – Det nye systemet må spres til studentene. 

Hun forteller at selv om det nye systemet er på plass, kan det alltid forbedres og utvikles. – Vi ønsker å høre hva studentene synes, legger hun til. 


Jonas H. Røthe er en av dem som har bidratt med å utvikle kvalitetssytemet på Høgskulen på Vestlandet.

Sei ifrå systemet er en del av kvalitetssystemet på HVL. Jonas H. Røthe var en av studentene som utviklet dette systemet. 

– De trengte et studentperspektiv som kunne bidra med utviklingen av systemet, som er fag- og forskningsansvarlig ved Studenttinget på Vestlandet.

– Vi informerer ikke bra nok

Tage Båtsvik, organisasjonsdirektør på HVL, forteller at informasjonene om varslingssystemet må bli lettest mulig synlig. 

– Informasjonen må være bedre og mer tilgjengelig for studentene på høyskolen. Vi informerer ikke godt nok, sier Båtsvik. Han sier at det blir et langsiktig arbeid å få opp tallene. – Vi er i en fase med omlegging av systemet

UiB er best i klassen

På UiB er det 49 prosent av studentene som vet hvor de skal henvende seg i tilfeller av seksuell trakassering. 

Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet på UiB, mener det er en grense for hva man kan forvente når man ser tallene for andre institusjoner. – UiB er overlegent best i klassen blant de store universitetene. Det synes jeg de skal ha honnør for.

Han mener likevel at UiB har en stor jobb å gjøre. – Man skal ikke være fornøyd før tallet ligger på 100 prosent.


Nikolai Klæboe mener mange studenter sliter med å skille ut viktig og mindre viktig informasjon som universitetet sender ut.

Studentparlamentlederen forteller at de har jobbet hardt for at varslingsysstemet ble lagt til på UiB sin læringsplattform.  – Alle eposter UiB sender ut burde ha en link som tar deg til varslingssystemet. 

Samtidig mener han at varslingsystemet, som ble tatt i bruk i fjor, ikke er tydelig nok på UiB sine hjemmesider. – Den neste fasen er å håpe på at UiB legger inn en stor innsats for å kommunisere det ut, sier han. 

Klæboe mener at mange studenter drukner i informasjon.  – All informasjon går inn i en kvern som ikke skiller mellom viktig og mindre viktig informasjon. Dette anerkjenner UiB, fortsetter han. 

Innrømmer at epost ikke fungerer

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning på UiB, forteller at UiB skal ta i bruk andre medium enn epost for å nå ut til studentene på universitetet.  – Vi må sikre at vi når ut til alle studentene på UiB. Vi ser at epost ikke fungerer, derfor vil vi også bruke sosiale medier for å informere studentene om systemet. 


Oddrun Samdal forteller at UiB jobber med plasseringen av varslingssystemet for seksuell trakassering på hjemmesiden til universitetet. Pressefoto.

Hun mener det er en forskjell på å få informasjon om varslingsystemet, og å huske hvor man kan henvende seg.  – Mange klarer ikke å ta inn over seg all informasjonen man får. Hva kan vi gjøre for at informasjonen fester seg? Det jobber vi med nå.