–Jeg vil at mannen min skal kunne gifte seg med kjæresten sin

Publisert:22. februar 2019Oppdatert:8. mars 2019, 15:22
PolyNorge jobber for relasjonsmangfold. Foto: Lynn Myrdal

Leder i PolyNorge håper at man skulle kunne ha mulighet til å gifte seg med flere enn én person. Jusprofessor Asbjørn Strandbakken vil ikke at man skal bruke en kalori på å vurdere det.

Lynn Myrdal er leder for PolyNorge og jobber med å fremme polyamorøses synlighet i samfunnet.

-Poly handler om flerkjærlighet, kjærlighetsrelasjoner mellom flere personer. Man er en person som ønsker og trenger å uttrykke til kjærlighet til mer enn person. Jeg jobber ikke for polyamori, jeg jobber for relasjonsmangfold.

På grunn av hennes åpenhet har hun opplevd mye hets og kritikk, spesielt på sosiale medier, men hun mener at rettferdighetssansen hennes gjør at hun klarer å stå i det.

-Det norske samfunnet er veldig strenge på normer. Når man er normbrytende i det norske samfunn, så opplever man den sosiale kontrollen veldig mye mer enn når man er konform med det etablerte samfunnet.

 Hun ønsker å slå ned på de fordommer som eksisterer om mennesker som er poly.

-Jeg hører ofte folk si til meg «jeg er alt for lojal til å være poly.» da kommer det med en antakelse om at jeg er illojal bare fordi jeg er poly. Jeg lyver ikke til mannen min eller til kjæresten min, jeg bryter ikke løfter. Jeg har bare gitt andre løfter. Jeg holder ingenting skjult for min mann, heller ikke min kjæreste.


Lynn Myrdal er leder i PolyNorge

-Polygami er ikke verdt en kalori

Selv om polygami ikke er en kampsak for organisasjonen PolyNorge, er dette noe Myrdal håper kan bli lov i Norge.

- Personlig håper jeg på en ekteskapslovgivning som åpner for flerekteskap gitt at det er gitt samtykke av alle involverte parter. Det er ikke statens business hvem som elsker hvem.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen Asbjørn Strandbakken tror ikke at dette er noe Myrdal skal ha for store forhåpninger til.

- Det er helt utenkelig at dette skulle bli tillatt i Norge. Det handler om at dette er en del av vår rettstradisjon. Ekteskap er en forbindelse mellom to personer. Det har alltid vært sånn, og har heller aldri vært en problemstilling i vår historie.

Myrdal mener dagens lovgivning er urettferdig og underbygger det stigmaet som er mot polyamorøse i dag.

- Når loven definerer monogami som bedre enn polygami så gir jo det legitimitet til stigmaet. Hvis loven sier at min kjærlighet ikke like er like verdig som monogami, så kan jo andre si det også.

 

Juridiske utfordringer

I tillegg mener Myrdal at det finnes flere juridiske utfordringer som kunne blitt lettere dersom polygami hadde blitt lovlig.

- For eksempel så kan ikke mannen min gi den samme økonomiske tryggheten til kjæresten sin som han kan til meg.  Når det kommer til medisinske forhold, har hun ingenting hun skulle sagt. Det synes ikke jeg er rettferdig. Så lenge det er lovgivning som regulerer, ut ifra en ektepakt, hvilke rettigheter man har i hverandre sitt liv, burde det kunne gis til mer enn en person.

Strandbakken erkjenner at det kan finnes fordeler ved å tillate polygami for enkelte, men at det er for få til at dette i det hele tatt skulle kunne vurderes.

- En lovgivning må passe mest mulig for flest mulig mennesker, polygami er en problemstilling det ikke er verdt å bruke en kalori på.

Jusprofessoren ser flere problemer ved å tillate Polygami enn ved å forby det.

- Polygami vil utgjøre en utfordring for likestilling og menneskerettighetene, bare se på de landene som tillater polygami, de har store utfordringer med kvinnediskriminering. Jeg er redd for hva som vil skje med det norske samfunn dersom vi skulle tillate polygami i Norge. 

Situasjonen i dag

Polygami er ikke noe PolyNorge jobber med i dag, eller har planer om å jobbe for. Deres viktigste kampsak, er for Lynn Myrdal, mye enklere.

- Flere opplever å bli hetset når de står frem som poly. Personlig trenger jeg ikke PolyNorge for å være poly, men det er mange som trenger informasjonen for å kunne klare å være åpne om det. Vi er på det nivået at vi ønsker å kunne eksistere uten å bli hetset for det.