Flere besøker bibliotekene

Publisert:18. februar 2019Oppdatert:18. februar 2019, 22:32
Det er mer enn bøkene som trekker besøkende til biblotekene.

Besøkstallene til norske biblioteker har gjennom mange år vært dalende. Nå har trenden snudd, og variert program lokker stadig flere til bibliotekene.

Charlotte Myrbråten (til venstre), og Marie Amdam (til høyre). Foto: Privat

Trenden de siste 14 årene har vært et dalende besøkstall for norske biblioteker. Frem til 2016 falt andel av befolkningen som har besøkt bibliotekene med 8%. Nå har trenden snudd, fra 2016 til 2017 gikk andelen opp med 1,5%. SSB melder grunnen er at vi ser stadig flere arrangementer på biblioteket.

Marie Amdam og Charlotte Myrbråten jobber ved Bergen Offentlige Bibliotek, og er ansvarlige for å sette sammen programmet til biblioteket.

–Dette huset rommer alt mulig, fra musikk og lyrikk til litteratur. Alt vi gjør springer ut ifra en tanke om å formidle samlingene. Vi skal få folkene til bibliotekene, forteller Myrbråten.

Bibliotekene har fått ny funksjon

Både hun og Amdam viser til at bibliotekene får en ny funksjon. I nasjonal bibliotekstrategi slår nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myre fast at fremtidens biblioteker er en møteplass. Bibliotekene er kulturinstitusjoner som skal invitere folk til samtale og dele kunnskap, på den måten er bibliotekene med på å utvikle og utvide demokratiet.   

–Vi skal være et levende og utadvendt hus, forteller Myrbråten.

Begge avviser at de fikk fart på arrangement programmet etter Litteraturhuset kom til byen. Amdam viser til bibliotekstrategien, og sier at det har blitt slått fast at bibliotekene skal drive med formidling gjennom arrangement, slik har det ikke vært før.

Flere enn pensjonerte damer

Amdam og Myrbråten forteller at de har folkeopplysning i bakhodet når de setter opp programmet. De prøver å nå ut til de som ikke nødvendigvis er stamgjester på biblioteket.

–At det kun er pensjonerte damer som er opptatte av kultur som kommer på arrangementer på biblioteket er en myte, sier Myrbråten.

De forteller at målet er å få nye folk inn på biblioteket. Noen kommer kanskje for å høre om boken til Marte Michelet, men når de kommer inn døren så ser de at det er masse som foregår på biblioteket, det er café og kanskje en utstilling.

På Bergen Offentlige Bibliotek blir det avholdt stadig flere arrangementer. For fem år siden ble det arrangert noen arrangementer i uken, nå er det flere hver dag.

Folk trenger et samlingspunkt

De forteller at på grunn av digitalisering har etterspørselen etter å låne musikk gått ned. Likevel ser de at folk ønsker et sted å møtes for å høre og diskutere musikk. Der tror de at bibliotekene har et viktig samfunnsoppdrag.

–Selv om alle har tilgang til musikken på mobilen i lommen, så ser vi det er et behov for en arena for felles utveksling også, forteller Myrbråten.

Myrbråten og Amdam tenker at det er mange grunner til at bibliotekene endrer samfunnsfunksjon. Myrbråten peker også på at banker og postkontorer blir lagt ned. Hun forteller at man trenger et samlingspunkt, og et sted å kunne be om hjelp for å bruke nettbanken, eller hvordan lese sakspapirer fra nav.

–Mange har blitt litt alene i en digitalisert hverdag hvor det forventes at en klarer alt selv, forteller Myrbråten.

Avslutningsvis forteller Amdam at biblioteket er et sted du kan komme å få hjelp til hva du vil.

–Vi er veldig glade for at vi skal kunne møte alle. Uavhengig om de kommer for å lære å bruke internett, eller de kommer for å lære mer om Dante.