Vil dele ut mer penger

Publisert:5. september 2018Oppdatert:9. september 2018, 13:54

- Det er billigere å investere i studentorganisasjoner nå enn i psykologhjelp senere.

, og at over en fjerdedel av studenter har følt seg utelatt, isolert eller savnet noen å være sammen med.

- Når 25% av studentene faller utenfor er det 25% for mye, sier Adrian Stinessen Haugen, nestleder hos Velferdstinget Vest. 

Han mener at studentorganisasjonene burde bli tildelt mer midler for å kunne ta inn så mange studenter som mulig.

 - Det er ikke tilrettelagt for at alle kan bli med. Studentorganisasjoner må i dag si nei til folk fordi det ikke er plass til alle, sa Haugen i paneldebatten på Kvarteret. 

Velferdstinget er organisasjonen som fordeler ut deler av semesteravgiften til alle studentorganisasjoner som søker støtte. Haugen sier han gjerne ville hatt enda større summer å dele ut, og savner blant annet støtte fra kommunene.

- Vi har alltid lyst til å dele ut mer penger til organisasjonene. Vi vil for eksempel gjerne få en større del av semesteravgiften å dele ut. Kommunen kan også bidra mer, sier Haugen til Bymag.  Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, svarte ikke på denne oppfordringen under gårsdagens paneldebatt.

Haugen er sikker på at en større pengetildeling til de ulike studentorganisasjonene vil ha positive effekter på sikt.

- Økonomien strekker ikke til for organisasjonene, de må bygges opp. Alle må få lov til å jobbe med det de kan uten å bli hindret, sier Haugen. 

Måtte si nei til halvparten 

En av organisasjonene som har måttet sende folk bort fra lokalene sine i starten av dette semesteret er Studentradioen i Bergen. 

- Vi mottok omtrent 110 søknader til å bli med i Studentradioen dette semesteret. Så mange har vi ikke mulighet til å ta inn, cirka halvparten av dem har vi dessverre måttet si nei til, sier ansvarlig redaktør hos SRIB, Jørgen Wilhelmsen. 

Over 50 håpefulle studenter mister altså muligheten til å bli med i akkurat denne organisasjonen fordi det ikke er nok ressurser til å ivareta så mange personer. Sosialansvarlig hos Studentradioen, Kjerstin Bråten, synes det er synd.

- For dem som har flyttet fra en annen by alene uten noe nettverk tror jeg det er veldig viktig å bli med i en organisasjon for å få seg et nettverk, men det er nok ikke alle som har lyst til å være med i en organisasjon som får muligheten til det, sier Bråten

Velferdstingets Haugen mener dette kan skape problemer på sikt, og at organisasjonene kan fungere som en forebyggende faktor ved å inkludere flest mulig.

Ja, det er mye penger, men veldig mye billigere enn psykologisk hjelp til en fjerdedel. Har vi råd til å ikke investere i det?