Stadig flere studenter sliter

Publisert:5. september 2018Oppdatert:6. september 2018, 10:04

Undersøkelsen for 2018 viser at nærmere 1 av 3 studenter føler seg ofte eller svært ofte ensomme

Kari Jussie Lønning, SHoT 2018 Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO
Truls-Einar Johnsen, Foto: Victoria Kristiansen
Under debatten på Det akademiske Kvarter Foto: Victoria Kristiansen

Dårlige tall

Tallene hentet fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at studentenes psykososiale helse blir dårligere.  Den tar for seg forhold til studiested, studieferdigheter, fysisk helse, sosiale forhold, psykisk helse og trivsel, bolig og rusmidler. For tredje gang har man prøvd å kartlegge hvor studentene står.

I 2014 var 71% av studentene representert i undersøkelsen hvor kun 4 av 10 svarte de hadde en god livskvalitet. Etter SHoT undersøkelsen for 2018 ble lagt frem er leder for Velferdstinget på Vestlandet, Truls-Einar Johnsen klar på at noe må gjøres.

—​ Tallene er dessverre som forventet,  en alvorlig situasjon har blitt enda verre, det er på tide med handling fra både regjering, kommune, samskipnad og utdanningsinstitusjoner, sier Johnsen.

Nødvendig undersøkelse

Leder for styringsgruppen i SHoT, Kari Jussie Lønning, forteller til Bymagasinet at det har vært lite kunnskap om denne gruppen tidligere. Kunnskapsdepartementets konklusjon fra 2008 om at samskipnadene bør være opptatt av å samla inn kunnskapsdata om studentene ble tatt på alvor. 

— Undersøkelsen blir et faktagrunnlag vi får direkte fra studentene. Den gir et bedre beslutningsgrunnlag for politikerne, som har et samfunnsmessig ansvar. I tillegg er det basert på dette resultatet vi kan sette opp målrettede tiltak, sier Lønning.

I tillegg til konkrete tiltak ønsker SHoT lederen at debatten må frem i lyset. 

— Det er viktig at vi snakker om trivselen til studentene. Denne undersøkelsen gjør det enklere å være åpen om situasjonen og bygger rom for debatt, legger hun til. 

Større tiltaksapparat

Under fremleggelsen av den nye rapporten ble det på Det Akademiske Kvarter arrangert direktesending fra Oslo og debatt i etterkant, hvor Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering, Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg, Øystein Sandven ved Sammen og studentpolitiker Adrian Haugen fra Velferdstinget Vest deltok.

Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, legger vekt på viktigheten av forebyggende tiltak. 

— Byrådet jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet til de unge i byen. Vi har både styrket skolehelsetjenesten med nærmere 30 årsverk for å forebygge psykiske problemer tidligere. Vi skal åpne fire nye ressurssentre som skal bistå til barn og unge, sier Ljosland. 

Byråden ønsker også å få enda tettere samarbeid med studentorganisasjonene og Engen helsestasjon. 


— Jeg har utfordret Velferdstinget om selvtesting på campus, slik at helsestasjonen kan brukes som et tilbud for psykisk helse, legger hun til. 


Hun råder også studenter å bytte fastlegen sin til byen hvor de studerer for en kontinuerlig oppfølging. 

Ønsker rask hjelp

Bergen kommune jobber fortiden med et nytt tilbud, “Rask psykisk helsehjelp”. Dette skal være et lavterskeltilbud for unge voksene der man sammen med andre i gruppeterapi kan få råd om bedre psykisk helsehjelp, i stedet for å gå til spesialister.