Mann (19) dømt for ruspåvirket kjøring

Publisert:27. september 2018Oppdatert:1. oktober 2018, 14:11

Ung mann kjørte bil etter å ha røykt hasj.

Det var i februar i år at en 19-åring ble stoppet av sivilpolitiet i Strusshamn på Askøy. I bilen hadde han med seg en passasjer som var en bekjent av politiet.

Mannen innrømmer å ha vært påvirket av stoffet THC, og var klar over dette når han satt seg i bilen for å kjøre. Det er også skjerpende at mannen kjørte i betydelig høy fart da han ble stoppet. I tillegg ble det funnet en liten mengde hasj i bilen hans.

I tingretten ble mannen tilbudt tilståelsesdom, en dom som kan gi redusert straff. Mannen tilsto og ble dømt for å ha kjørt med 0,5 promille, samt for besittelse av narkotika.

Dommen landet på 16 dagers betinget fengsel, en bot på 10.000 kroner og tap av førerretten på 15 måneder. Skal han få kjøretillatelsen tilbake, må han ta førerprøven på nytt.

 

Statistikk fra MA-ungdom:

 

  • Ca hver fjerde dødsulykke i trafikken skyldes rus, tallet ligger høyere for ungdom mellom 18 og 24.

  • For førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger dersom de har en promille på over 0,5.

  • Risikoen øker dramatisk jo høyere promillen er.

  • Blandingsrus med alkohol er det som gir høyest risiko.

  • Unge sjåfører, spesielt unge menn, er en risikogruppe i trafikken.

  • 2/3 av de drepte er gutter/menn.

  • I 2016 døde 24 personer mellom 16 og 24 år i trafikken.

  • Trafikkulykker er den største dødsårsaken blant ungdom.

  • I 2015 var 29 % av de som ble anmeldt for ruskjøring mellom 18 og 25 år.