Kriminaliteten øker i varmt vær viser finsk forskning

Publisert:15. september 2018Oppdatert:21. september 2018, 14:27

Professor fant tilknytning mellom omgivelsestemperatur og aggressiv oppførsel.

Professor og spesialistlege Jari Tiihonen med gruppen sin har forsket på koblingen mellom varmt vær og økt kriminalitet. Vurderingene, som fokuserte på perioden fra 1996 til 2013, viste at jo varmere måneden var, jo mer vold oppstod.

Funnene, som ble publisert på , antyder at miljøet, eller nærmere sagt temperaturen, kan modulere funksjon av serotonin (5-HT). Endringene i 5-HT virker å manifestere seg som variasjoner i oppførsel.

Dette er knyttet til “modulering av serotonerg transmisjon som kan øke impulsiviteten og det generelle menneskelige aktivitetsnivået, noe som resulterer i økning i sosial interaksjon og risiko for voldsomme hendelser”.

I tillegg til interhuman aggresjon, har selvmordstall også vist seg å følge årstider. Tidligere har endringer i lys blitt forsket som en mulig grunn til slike trender, men dette studiet påpeker at temperaturen har mer å gjøre med disse tallene enn lys.

Det kan imidlertid også finnes andre forklaringer til hvorfor somrene har vist seg å være mer voldsomme enn andre årstider. Varmt vær oppfordrer folk til å ta seg ut av huset oftere og dermed møte flere mennesker.

“Fra en evolusjonært synspunkt har værkondisjoner en direkt påvirkning på det evige spørsmålet av vår art; should I stay or should I go?” skriver Tiihonen.

I dårlig vær oppreguleres 5-HT-funksjonen, som i sin tur minsker impulsivitet og risikotaking.

På motsatt side, når været er fint, nedreguleres samme funksjon, som da bidrar til høyere impulsivitet samt forskjellige former av aggresjon.

 

Hva kan dette bety for fremtiden?

En økning på én celsiusgrad viser en økning på 1,7% i kriminalitet.

Rammene satt i den siste Paris klimaavtalen streber å holde den globale oppvarmingen under 2%, men mange eksperter mener dette ikke er realistisk.

En gjennomsnittlig økning på 2 % i temperaturer skulle bety minst 3% økning i voldskriminalitet i ikke-tropiske og ikke-subtropiske områdene, skriver forskerne.

En amerikansk studie antyder at det finnes et temperaturtak på 27-32 °C, etter hvilket ratene ikke økes mer.

Imidlertid har ikke andre undersøkelser kommet til samme resultat, men viser at voldsom oppførsel øker stadig med temperaturen.

 

Mulige påvirkninger i samfunnet

Hvorvidt den siste sommeren var uvanlig travel for det norske politiet er for tidlig å si, fordi tallene fra sommeren enda ikke er tilgjengelige.

Ifølge SSB, har antall saker om vold og mishandling økt fra 31 987 i 2004 til 36 687 i 2017, men det har ikke blitt gjort noen norsk undersøkelse som ser på forskjellen mellom de ulike månedene.

“Global oppvarming kan … øke voldsom oppførsel gjennom å forverre utviklingsmiljøet av barn, å skape krig og sivil ulydighet, og gjennom direkt effekt på menneskelig fysiologi”, skrives i undersøkelsen.

Med tanke på en rekke andre utfordringer den globale oppvarmingen kommer til å skape i samfunnet, kan disse funnene være alarmerende for fremtiden.

Det finnes imidlertid ikke et klart årsak og virkning forhold mellom de to faktorene, understreker studiet.