Foreslår egen borgerlønn for bergensere

Publisert:28. september 2018Oppdatert:28. september 2018, 11:55

MDG Bergen vil bygge duetårn, gå til kamp mot rhododendron og innføre en bergenserlønn.

Dette er noen av de nye forslagene du kan finne i  som ble lagt fram på et åpent høringsmøte onsdag kveld. Noe annet som er nytt av året er at hele lokalprogrammet er bygd opp rundt FNs 17 bærekraftsmål. Mona Høgli (63) som leder programarbeidet trekker fram dette som et av de viktigste grepene de har gjort:

- Vi tar på alvor at Bergen er en del av det store verdenssamfunnet. Vi har alle et ansvar for at FNs bærekraftsmål blir gjennomført. 

På spørsmål om hvilke konkrete utslag denne tilnærmingen har gitt trekker hun fram kampen mot fattigdom: 

- Det er ikke bare i utviklingsland du finner fattigdomsproblemer. MDG vil bekjempe fattigdom og redusere forskjeller lokalt. Det er mange i Bergen som har det dårligere enn bergensere flest.

 

Bergenserlønn

Et av tiltakene MDG Bergen foreslår for å utjevne forskjeller er en Bergensk borgerlønn. Den skal betales ut til alle innbyggere i Bergen over 18 år, og skal finansieres ved å fjerne bunnfradraget i eiendomsskatten. Tanken bak forslaget er sosial omfordeling; fra de rikeste som eier og leier ut mange boenheter til de fattigste som gjerne leier bolig.  

Hjernen bak forslaget er Bjørn Sandvik (70). Han er pensjonert samfunnsøkonom og stiller som kandidat for MDG Bergen til kommunevalget neste år. Han vet ikke om en slik lokal borgerlønn er prøvd ut andre steder, men han mener det burde være en smal sak å gjennomføre.

- Det er ikke snakk om store summer. Bunnfradraget på en bolig utgjør cirka 2000 kroner, og da blir det omlag 1000 kroner å fordele ut til hver enkelt borger i året. Det vil ha en positiv fordelingseffekt. De som taper på det er de som sitter på mange boliger, også vil enslige som eier bolig tape litt. Dette er et bittelite fordelingstiltak som først og fremst gagner de som ikke eier bolig, sier Sandvik. 

Forslaget ble diskutert på det åpne høringsmøtet og det var mange som var begeistret over forslaget. Mona Høgli er en av dem som stiller seg positiv selv om hun understreker at det ikke er sikkert at forslaget ender opp i det endelige programmet. 

- Vi vil vise at vi har lyst til å prøve nye ting. Vi må begynne å tenke annerledes. De gamle løsningene fungerer ikke lenger, sier Høgli. 

 

Duetårn og nyttevekster

MDG Bergen mener duebestanden i Bergen må reguleres bedre. For å klare dette vil de bygge duetårn rundt om i byen. Et duetårn er kort fortalt et slags hus for duene med et trettitalls rugekasser hvor duene kan legge egg. Eggene byttes ut med porselens- eller plastegg, og på denne måten kan man regulere bestanden.

- Duer er jo både til glede og bekymring. Veldig mange synes det er hyggelig med duer. Noen synes det er et herk. Også viser det seg at det er mange byfugler som har det dårlig. Duetårn kan bidra til bedre dyrevelferd samt redusere bestanden slik at de blir til mindre sjenanse, sier Høgli.  

Det er jo en pest og en plage når det blir mange duer. – Mona Høgli

Duetårn er ikke noe nytt. Det er satt opp duetårn i flere byer rundt om i verden, og erfaringene er gode. Duetårn har vist seg å være en langt mer effektiv måte å regulere duebestanden på enn bruk av skytevåpen. 

 

Et annet bymiljøtiltak som vil bli godt mottatt blant mange miljøbevisste velgere er tilrettelegging for dyrking av spiselige vekster i byrommet. Mona Høgli mener potensialet er stort, men at det er en vei å gå på dette området:

- Det er flere eksempler på nabolag som ikke har fått lov til å plante nyttebusker selv om de har ønsket det. Vi vil legge til rette for at folk kan få plante bærbusker, urter, frukttrær og grønnsaker, gjerne i stedet for alle rhodendronbuskene. De er fine de altså. Men du trenger ikke ha bare det.