- De bare simulerte overgrep

Publisert:25. september 2018Oppdatert:1. oktober 2018, 09:21

Den tiltalte lokalpolitikeren ble presset på sin påstand om at han aldri var vitne til faktiske overgrep over nett.

Torsdag i forrige uke startet rettsaken mot lokalpolitikeren fra Hordaland som er  Tiltalen omfatter et hundretalls forhold. Flere betegnes som grove voldtekter, og det yngste offeret skal ha vært 3 måneder gammelt. Tiltalte nekter skyld for de alvorligste forholdene. Blir han likevel dømt kan han få opptil 21 års fengsel eller forvaring. 

På den fjerde dagen av rettsaken ble det lest opp en rekke chattelogger. Disse inneholdt blant annet gjentatte bestillinger av seksuelle overgrep mot barn under 10 år. Tiltalte har tidligere forklart at han aldri har sett annet enn . Tiltaltes svar i dag på aktoratets spørsmål rundt innholdet i chatteloggene sår tvil om hvor vidt vi kan stole på denne forklaringen. 

 

Simulering eller faktiske overgrep?

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta leste i dag opp loggen fra en lang rekke chatter mellom tiltalte og en mor med to sønner på anslagsvis 4 og 6 år. Chatteloggen viser at tiltalte ber moren om å utføre ulike overgrep mot sønnene. Ved flere anledninger ber tiltalte moren om å flytte seg og sønnene nærmere kamera, eller om å ordne med bedre lys, så han bedre kan se overgrepet. 

Statsadvokaten stopper flere ganger underveis i opplesningen av disse chatteloggene for å spørre tiltalte om han husker hva han faktisk fikk se under chattene. Tiltalte fastholder gjennomgående at det kun har vært snakk om simulering, og at han satte grensen ved simulering. 

Statsadvokaten leser opp en logg som beskriver hvordan tiltalte ber moren om å utføre seksuelle handlinger mot sønnen. Han spør tiltalte om moren faktisk utførte handlingen eller om det ble simulert:  

- Jeg ser bare bakhodet til moren, eller fra siden. Jeg ser aldri noe direkte, svarer tiltalte.  

- Hvorfor betaler du for simulering når du kan få kjøpt ”the real thing”?, spør statsadvokaten.  

Det tar litt tid før tiltalte svarer nå: - Det er som jeg har vært inne på før. Det er forventningen om hva som kan skje som trigger meg, spenningen som bygger seg opp. Kommer hun til å gjøre det.

Hvorpå statsadvokaten spør: - Hvordan bygger spenningen seg opp hvis du faktisk ikke får sett noe. Og hvis du heller ikke forventer at hun faktisk skal gjøre noe? 

- Det er spenningen som bygger seg opp. Rollespillet. Om de vil gjøre det jeg ber dem om. 

- Det er så åpenlyst at de ikke gjør det jeg ber om, svarer tiltalte. 

- Har du sett god simulering?, spør statsadvokaten så.  

- God og god. Det var noen som er bedre enn andre, men du kunne alltid se at det var ”fake”, svarer tiltalte.  

Statsadvokaten gir seg ikke og spør videre: - Var du noen ganger i tvil om det var god simulering, eller om det faktisk ble gjort? 

- Nei, de bruker ulike vinkler på kamera for å skjule. Du skjønner på hele settingen at det er simulering. Det er vanskelig å forklare, svarer tiltalte.  

- Var du noen gang i tvil?, spør Sylta.

- Jeg var aldri i tvil om det var simulering, svarer tiltalte. 

- Ville du stoppa hvis noen faktisk ikke simulerte?, spør Sylta så.  

- Det er jo helt hypotetisk. I ettertid er det lett å si at ja, jeg ville stoppa de. Men det var aldri aktuelt. De bare simulerte, svarer tiltalte til slutt før dommeren ber aktoratet om å gå videre. 

 

Redd for å sende penger

I mange av chattene er det en del snakk om betaling. Moren ber om mer penger. Tiltalte svarer noen ganger at han skal ordne det. Andre ganger skriver han at han ikke kan betale mer nå. At han har problemer. 

Aktoratet viser fram utskrifter av overføringer tiltalte har gjort til Filippinene. Noen kan knyttes til konkrete chattelogger. Han bruker lenge pengeoverføringsfirmaet Western Union for å betale moren, men så skjer det noe. 

I en chat skriver tiltalte til moren at han ikke får sendt penger gjennom Western Union lenger. Han sier han er redd for at de skal koble inn politiet. Western Union vil ikke la meg sende lenger, skriver han. Og fortsetter: - Men jeg vil finne en annen måte å sende deg penger for å hjelpe deg. 

Det som hadde skjedd var at en ansatt i skranken på Western Union hadde reagert på tiltaltes mange pengeoverføringer til damer i Filippinene. Den ansatte konfronterte tiltalte og sa hun ville ta det opp med sine overordnede. 

Fikk du en støkk i deg da?, spør statsadvokat Sylta.

-  Ja, jeg sluttet å bruke Western Union for å sende penger. Jeg husker ikke om hun i skranken sa at hun ville koble inn politiet, men jeg begynte jo og tenke og ble litt redd for det, svarer tiltalte. 

Statsadvokaten repliserer: - Men du sluttet ikke med aktiviteten av denne grunn.  

Aktoratet fremla videre bevis for hvordan tiltalte fant nye betalingskanaler for å få overført penger til moren. 

Rettsaken skal etter planen avsluttes den 29. november.