- Alkoholkonsumet er bekymringsfullt

Publisert:5. september 2018Oppdatert:9. september 2018, 13:55

62% av studenter ønsker flere alkoholfrie arrangementer

Sammen Bergen og Velferdstinget Vest inviterte til paneldebatt om SHoT-undersøkelsen. Foto: Victoria Kristiansen.
Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland. Foto: Vidar Langeland
Nestleder for VT Vest, Adrian Haugen. Foto: Julie Helene Günther

Onsdag morgen presenterte Sammen Bergen og Velferdstinget Vest resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018, også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen, og inviterte til en paneldebatt. 

Noen av punktene som ble presentert fortalte at en av fem studenter melder at de har holdt seg unna sosiale arrangementer fordi det drikkes for mye alkohol. Samtidig svarer 29% at de har følt seg utenfor, isolert eller savnet noen å være sammen med. 

- Det er ikke bra nok i dag. Det er for mye press, og vi trenger å jobbe sammen, sa byråd for helse og omsorg i Bergen, Rebekka Ljosland under paneldebatten på Kvarteret.

Mer enn halvparten av studentene som har svart på undersøkelsen mener at det drikkes for mye alkohol blant studenter, mens 62% melder at de savner flere alkoholfrie arrangementer. Ljosland mener drikkepress er et stort problem.

- Det jobbes målrettet med at det ikke skal være et press om å drikke alkohol. Det er så lite aksept for å ikke drikke i det norske samfunnet, spesielt i studentmiljøet.

Byråden oppfordrer studentene sterkt til å arbeide for å endre kulturen som finnes i miljøene i dag.

- Jeg har lyst til å utfordre studentene. Hvordan kan dere ta det ansvaret enda mer for deres medmennesker? Det hjelper ikke at jeg styrer skjenkepolitikken og samarbeider med politiet. Et rikt uteliv og gøy skal vi ha det i studenttiden, men når vi bikker den grensen til at vi faktisk gjør at andre får uhelse av det presset vi legger på de rundt oss tenker jeg er en viktig utfordring som vi må jobbe videre med, også når vi ser resultatene fra denne undersøkelsen, sier Ljosland. 

For mye negativt fokus

Nestlederen hos Velferdstinget Vest, Adrian Stinessen Haugen, mener det er mye positiv utvikling på området som ignoreres. 
 
- Det er stort sett bare fokus på det negative fra studentene selv, fra skolene og fra media. Du hører mest om de uheldige situasjonene som skjedde i byn klokken 03:00 i fadderuken, men det positive er der, sier Haugen. 

Han peker på at flere alkoholfrie arrangementer arrangeres hvert semester, og at de blir stadig mer populære.

- Det arrangementet på Høgskolen som hadde høyest oppslutning var en aktivitetsdag. Hvis vi får endret dette negative fokuset tror jeg fort vi vil få folk med på de positive tingene, for da hører de om det.

Gode tilnærminger til alkohol

- Konsumet er definitivt bekymringsfullt høyt, det er ikke noe å lure på. 

Det sier psykologspesialist ved Sammen, Øystein Sandven. Han mener opplæring om gode tilnærminger til alkoholkonsum kan være en nyttig innfallsvinkel.

- Det har vært et veldig godt tiltak som heter Lykkepromille hvor det er et litt annet fokus. Det å få informere om gode tilnærminger til å konsumere alkohol er kanskje en annen vei enn at det blir mye enten/eller-diskusjon. Jeg tror at det er en veldig klok og riktig måte å tilnærme seg den problematikken, sier Sandven.