Tar opp kampen mot vold i nære relasjoner

Publisert:1. mars 2018Oppdatert:2. mars 2018, 13:20

Siden 2014 har Bergen kommune utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. – Vold fører meg seg store konsekvenser for ofrene, men også for hele samfunnet. Det gjør at vi velger å ha et spesifikt fokus på dette, sier Benedicte Løseth, seksjonssjef i Bergen Kommune.

Benedicte Løseth, seksjonssjef i Bergen kommune, har vært sentral i arbeidet med handlingsplanen. FOTO: Endre Hovland.

Bergen kommunes fireårige handlingsplan mot vold, fra 2014 til 2017, er nå avsluttet. Nå er resultatene etter perioden snart klare.

Seksjonssjef for innovasjon, helse, barn og unge Benedicte Løseth forteller om prosessen.

– Vold i nære relasjoner er en folkehelseutfordring. Et av formålene med en handlingsplan er å sette fokus på dette, og bidra til å forebygge og bevisstgjøre om dette temaet, innenfor mange av områdene innenfor kommunen,  både tjenestene som faller inn under helse og omsorg, men også i skolen, sier Løseth.

Nedgang i mild vold

Statistikk fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at selv om det har skjedd en nedgang i bruk av mindre alvorlig vold i familieforhold, er omfanget av grov vold fremdeles like høyt som for ti år siden. Barnevernssjef i Bergen kommune, Svanhild Alver, mener folkeopplysning er grunnen.

– Folk har blitt mer oppmerksom på at vold i hjemmet, uansett hvor grovt eller mildt, er ulovlig. Derfor er det mange som legger om, og bruker annen metodikk for å regulere barn, forklarer Alver.

Barneoppdragelsen endres i takt med at foreldre får stadig økt kunnskap om de negative konsekvensene av fysisk avstraffelse, men det er likevel ikke alle som klarer å tilpasse seg de moderne holdningene.

– Den største utfordringen ligger hos foreldre med aggresjonsproblemer, poengterer Alver.

Konkrete tiltak

Som en del av satsningen i planperioden 2014-2017, har kommunene blant annet arrangert fagkonferanser, temauke om ulike aspekter ved vold i samarbeid med politiet , selvforsvarskurs og informasjonskampanjer.

– Vi har også satt opp et teaterstykke om vold på ulike skoler. Det er jo alltid et spørsmål om hvordan man skal formidle tematikken, spesielt til barn, så vi har prøvd ut litt forskjellige ting, forteller Løseth.

Kommunen har også styrket forebyggende undervisning i regi av Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), som hvert år underviser hvert år barneskoleelever om temaer knyttet til vold i hjemmet, samt seksuelle overgrep.

Handlingsplanen har blant annet omfattet ytterligere kursing og kompetanseheving blant ansatte i barnehager, barnevern og helsestasjons- og skolehelsetjenesten om vold og overgrep.

Rebekka Ljosland, Byråd for helse og omsorg, mener kompetanseheving er svært viktig i arbeidet mot vold.

– Det viktigste for kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner er at de utsatte får rask hjelp, og at alle tjenester har kompetanse og fokus på vold og overgrep. Tjenestene skal møte barn, ungdom, voksne, eldre og pårørende med kunnskap om hvordan de både kan avdekke og hjelpe, forteller Ljosland.

Ikke bare vold mot barn eller partnere

Løseth påpeker at vold i nære relasjoner ikke bare handler om partnervold eller vold mot barn.

– Den type vold er gjerne det man først og fremst tenker på. Men denne problemstillingen er så utrolig mye større.

Hun forteller at kommunen har utvidet satsningsområdet.

– Kommunens forrige handlingsplan hadde mer fokus på barn og unge, men i denne har vi fokus på helheten. Vold mot eldre, andre sårbare grupper som utviklingshemmede og liknende. Vi vil motarbeide alt fra økonomisk vold til fysisk vold.

Vil fortsette arbeidet

Ljosland er positiv til resultatene av handlingsplanen, og forteller at Byrådet ønsker å fortsette satsning.

– Byrådet er svært fornøyd med arbeidet som er gjort i oppfølgingen av handlingsplanen og er opptatt av at dette må fortsette fremover. Vi vil derfor legge frem en ny handlingsplan som skal sikre fortsatt fokus på temaet.