Uklar vintrend

Publisert:28. februar 2018Oppdatert:2. april 2019, 20:56

Vinmonopolet og vinimportører opplever økende etterspørsel etter «Naturvin». Betydningen av begrepet er allikevel like uklar som vinen selv.

Vinekspert Ingvild Tennfjord. Foto: Sturlason

Kommunikasjonssjef i vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, forklarer hva mange mener med begrepet slik — Det det dreier seg om er å gjøre minst mulig i prosessen fra drue til vin.  Altså ingen kunstige tilsetningsstoffer, hverken i vinmarken, eller tilsatt senere i produksjonsprosessen. I tillegg brukes det gjerne naturlig gjær som man finner på druene, forklarer Lorentzen. Han er tydelig på at det ikke finnes klare regler for hva som skal til for å kalle et produkt naturvin, og at polet ikke har en egen merking for vintypen.

–Naturviner kan kjennetegnes av sitt rå preg og kraftige fruktighet. De er ofte ufiltrert og kan ha grumsete utseende. Jeg beskriver dem som “cloudy”, sier vinkjenner Ingvild Tennfjord.

Selv mener hun det er nok diffus ordbruk innenfor vin som det er, og unngår å bruke begrepet.

At mange andre forholder seg til naturvin som begrep, er det allikevel ingen tvil om. Et googlesøk på ordet gir oss over 100.000 treff, og egne barer og restauranter markedsfører seg som utsalgssteder av naturvin.

– I den senere tid har flere restauranter og utesteder vært opptatt av det som i dag kalles naturvin, noe som gjør at vi har hatt dette i vårt sortimentet en god stund, om lag 5 år, forteller Lorentzen

Utfordringer

Måten denne typen viner lages på, medfører noen utfordringer. Særlig er fraværet av svoveldioksid, en kompliserende del av naturvinproduksjonen. Tennfjord trekker frem hvor krevende dette er, og at det kan øke risikoen for et dårligere sluttprodukt.

–Det er veldig vanskelig å lage vin kommersielt uten å bruke noe svoveldioksid. Svoveldioksid er en antioksidant, og brukes som konserveringsmiddel i det meste av matvarer du kjøper i butikken. På det norske markedet finnes det noen viner som ikke har svoveldioksid i seg. Det er en sannsynlighet for at noen av de flaskene vil lukte rart, litt som en brent fyrstikk og fjøs, sier Tennfjord.

Hun mener det blir feil å si at naturvin er blitt mer populært.

–Hvis du ser det fra konsumenten så er ikke naturvin spesielt populært. Flere etterspør økologiske viner, men det folk er aller mest opptatt av, det er hvor mye sukker vinen inneholder. Det er et generelt helsefokus i befolkningen, som gjør at flere etterspør økologiske viner. Så er det også en myte at noen tror man får mindre hodepine hvis man drikker rødvin som er økologisk, sier hun.

Miljøaspekt

Tennfjord trekker også frem miljøperspektivet som mange vinprodusenter har.

–Fra produsentenes ståsted, er global oppvarming et massivt problem. Det er med på å endre hele kartet for hvor man lager vin. Slik det ser ut nå, er det usikkert om man i det hele tatt kan lage vin på steder man i dag anser som de tradisjonelt viktigste vinområdene, forteller hun.

Derfor er det stor bevissthet blant mange vinprodusenter, om å belaste jorden de dyrker minst mulig.

Stor interesse

Vinimportøren Autentico står bak flere ulike viner, som av mange kalles naturvin. Martin Paulsen, Product Manager i selskapet er delvis enig i at begrepet kan virke villedende.

–Det som kanskje er problemet er definisjonen. Man har ikke noe formelle regler som ligger til grunn for hva som er naturvin, og hva som ikke er det. Ulike grupperinger bruker ulike definisjoner, så det er vanskelig å definere. Det er vage begreper med altfor lite avklarte områder, bekrefter Paulsen.  

I motsetning til Tennfjord, opplever Paulsen at etterspørselen etter det mange kaller naturvin, øker.

–Jeg synes absolutt at det er en økning i etterspørselen etter produkter som er umanipulerte. Vi ser at det er en stor interesse, og det tror jeg har sammenheng med økende vin interesse i samfunnet forøvrig, sier han.