Økt tilgjengelighet av cannabis

Publisert:28. februar 2018Oppdatert:13. mars 2018, 11:51

Ungdom kjøper via Snapchat.

Illustrasjon om hvordan cannabis kan anskaffes på sosiale medier.

Det har det siste halvåret vært en økning i tilgjengeligheten av cannabis i Bergen. Det slår Bergensklinikkene fast i sin nyeste Føre Var-rapport. Det kommer også frem i rapporten at flere kilder rapporterer kjennskap til unge under 16 år som har problematikk knyttet til cannabis.

Mer enn nok
Politiet i Bergen bekrefter at cannabis er tilgjengelig i ungdomsmiljøene.
– Vi ser at det dessverre er mer enn nok til alle som vil ha, sier politioverbetjent Monica Mørk.

De forklarer økt tilgjengelighet med blant annet sosiale medier.

– De aller fleste vet hvem som selger på en skole. Også er det en snap: Har du noe G? Så kan det være ordnet innen 20 minutter, sier Mørk.

Vet ikke konsekvensene
Politiet har cannabisbruk som et av sine fokusområder når de reiser rundt på ungdomsskolene. 

– “Det er ikke farlig, det blir snart legalisert, det er mye mindre farlig enn alkohol”, er holdninger vi møter i ungdomsskolen, forteller politioverbetjent Bente Liland.

Politiet er derfor opptatt av å snakke med elevene om konsekvensene av cannabis-bruk.
– Cannabis er veldig uheldig for de unge, jo yngre de er, jo større skade gir det, sier Liland.

Det er samtidig viktig for politiet i Bergen å presisere at det er et fåtall av ungdommer som ruser seg.
– De aller fleste tar sterk avstand fra Cannabis, sier Mørk.

Jobber aktivt

–Vi tenker at vi har en viktig rolle både i det holdningsskapende og det avdekkende arbeidet med cannabis. Også følger vi opp ungdommen. Vi har stort sett bare forebyggende straffereaksjoner, og forebyggende tiltak som vilkår til påtaleunnlatelse, forteller Mørk.

Politiet nevner tett samarbeid med skole og foreldre, bekymringssamtaler og ruskontrakt som eksempler på tiltak framfor bruk av straffesak.
-Det kan sammenlignes med et gult kort på fotballbanen, sier Laukeland.

Politiet forteller at deres erfaring er at de fleste klarer å gjennomføre dette, og de færreste bryter programmet.

Stor bekymring

Helsesøster ved Engen Helsestasjon, Agnes Giertsen, er i kontakt med ungdom som bruker rusmiddelet. Hun forteller at de er bekymret for normalisering av cannabisbruk i ungdomsmiljøet.

— Tidligere var cannabis gjerne tilgjengelig i særlige kretser, men vi ser nå at det er akseptert i mange grupper, sier Giertsen

Giertsen forteller at ungdommene oppgir søvnproblemer, psykisk uhelse og lite sexlyst som vanlige konsekvenser av rusmiddelet.
— Bekymringen vår er stor, forteller hun.