– Jeg var helt sikker på at jeg ikke ville få jobb

Publisert:12. februar 2018Oppdatert:13. februar 2018, 12:17

Et stort flertall i studentmassen og arbeidslivet har en oppfatning av at det er vanskelig å få jobb med kun en bachelorgrad. Tidligere sosiologistudent Hanne Waldrop fikk jobb og motbeviste skeptikerne.

I en undersøkelse gjort av NOKUT (se faktaboks) kommer det frem at et stort antall av både studenter og ansatte i arbeidslivet mener at det er vanskelig å konkurrere i arbeidsmarkedet med kun en bachelorgrad.

Fikk jobb med bachelorgrad
Tidligere sosiologistudent Hanne Waldrop jobber på kontaktsenteret i NAV Hordaland. Da hun begynte på studiet var hun sikker på at hun ikke ville få jobb med mindre hun tok en master eller mer utdannelse etter bachelorgraden.

Jeg fikk kommentarer fra både studievenner og familien at jeg ville stagnere i arbeidslivet hvis jeg ikke tok en mastergrad.

Hun tror ikke hun er den eneste som hadde den oppfatningen.

– Det ble en form for stemning i studentmassen, hvor mange tenkte at det var en master som måtte til, sier Waldrop.

Et paradoks
Fungerende fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen, mener at problemstillingen er et stort paradoks. NHO har poengtert at vi ikke må glemme at vi også trenger ufaglærte i Norge. Videre forteller Johansen at over halvparten av saksbehandlerne i NAV har en mastergrad. Likevel sier han at det ikke alltid er nødvendig med en master.

– Kandidatene trenger ikke nødvendigvis en mastergrad. Vi ønsker unge talenter slik at vi kan bygge kompetanse internt, sier Johansen.

Erfaring utenfor studiet
Den nyutdannede sosiologen var svært aktiv i både en frivillig studentorganisasjon og en betalt jobb ved siden av studiene. Erfaringen hun opparbeidet seg er hun sikker på at har hjulpet henne med å komme ut i arbeidslivet.

– Jeg ble tryggere på meg selv og jeg kunne faktisk vise til ulike jobbsituasjoner, sier Waldrop.