- En myte at norsk hval er utrydningstruet

Publisert:26. februar 2018Oppdatert:28. februar 2018, 10:30

Fremskrittspartiet mener det bør åpnes for mer fangst på hval og sel. I partiprogrammet begrunner de dette med at matfiskbestanden vil gå opp som en reaksjon.

 

– Fremskrittspartiet ser viktigheten av sjøpattedyrenes rolle i havets økosystem, men som andre ressurser, må disse bestandene beskattes ut ifra en helhetlig og bærekraftig forvaltning. FrP’s syn på fangst av sjøpattedyr som sel og hval er at det  bør være økt uttak/fangst slik bestandene er pr i dag. Det handler rett og slett om bærekraftig forvaltning, og en betydelig næringsrik ressurs skriver fiskeriminister  Per Sandberg(FrP) til Bymag.no

Nå vil han og FrP åpne for å fange mer hval og andre sjøpattedyr samtidig som de ønsker å øke kvoten på vågehval. Dette er den eneste hvalen vi jakter på i Norge og selv om kvoten er på 999 dyr, ble det  i 2017 bare fanget 431.

Arne Bjørge, som leder forskerutvalg om sjøpattedyr for Havforskningsinstituttet og Regjeringen mener Sandberg har et poeng når det kommer til vågehval. Bjørge legger likevel ikke skjul på at det ikke vil være bærekraftig å igjen åpne for fangst på andre arter hval.

– Når det gjelder hval så fanger vi i Norge bare en art, vågehval. Bestanden er på 100 000 individer og siden kvoten er på 999 dyr er det altså biologisk potensiale for å øke fangsten.  Bestandene av andre ‘spiselige’ hval, som finnhval og knølhval, er det i imidlertid mye mindre av, noen få tusen, og det er ikke biologisk grunnlag for høsting

Når Bymag.no snakker med Sandberg går argumentet i hovedsak ut på at hval ikke er så utrydningstruet som mange i dag skal ha det til.

– Motstanden mot hvalfangst er knyttet tett sammen med den seiglivede myten om at hval er utrydningstruet, mener han.

Mener mer hvalfangst vil få opp matfiskbestanden

Likevel blir det brukt et annet argument når de skal begrunne standpunktet i partiprogrammet. Der står det nemlig at ; ”det må legges til rette for økt uttak av bestandene av hval og sel for igjen å kunne øke bestanden av matfisk”.

 

Politisk rådgiver for Per Sandberg, Britt Dalsbotten mener det er riktig at bestanden av matfisk vil gå opp om man fanger mer hval og sel.

– Hval og sel spiser enorme mengder fisk, i tillegg til fiskens mat krill, så det er bakgrunnen for den formuleringen. Mye tyder på at de spiser like mye fisk som oss mennesker. Om ikke mer, sier hun.

Forsker Arne Bjørge er derimot ikke enig med Dalsbotten og FrP. 

– Det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at økt fangst av sjøpattedyr kan få opp bestanden av matfisk. Fiskebestanden i norske farvann er med noen få unntak, i god tilstand. Bestanden av sild gjør det bra, torskebestanden har i en periode vært historisk stor og makrellbestanden har vært økende siden 1990-tallet. Dette skyldes god fiskeforvaltning basert på vitenskapelige råd- og det er ingen vitenskapelige råd som tilsier at en kan øke fiskebestandene ytterligere ved å høste mer sjøpattedyr.