Dette påvirker luften i Bergen

Publisert:20. februar 2018Oppdatert:20. februar 2018, 12:15

Luften i Bergen er bedre enn på flere år – men ikke på grunn av mindre utslipp.

Luftkvaliteten i Bergen har lenge vært et omdiskutert tema, ettersom kommunen i perioder har slitt med høy luftforurensning. I et forsøk på å forbedre luftkvaliteten har kommunen innført både langsiktige tiltak og strakstiltak for å minske utslipp.

Selv om disse tiltakene gjør en forskjell, er det været som avgjør hvor forurenset luften er. Bergens beliggenhet gjør at byen ikke bare er utsatt for regn, men også luftforurensning.

–   Mengden forurensning i luften er helt avhengig av været. Bergen ligger mellom syv fjell, noe som gjør at perioder med dårlig vær kan føre til økt forurensning, sier Sonja Skotheim, leder i helsevernet Bergen.

Høy luftforurensning kan føre til store plager hos personer med astma, kols eller hjerte- og karsykdommer, skriver Bergen kommune på sine nettsider. Er konsentrasjonen av forurensende stoffer høy nok, kan det også føre til plager hos ellers friske mennesker.

Variasjon i vær

–   2010 var for eksempel det verste året vi har hatt, men den høye luftforurensningen var en konsekvens av været, forteller Skotheim.

I følge en rapport fra transportøkonomisk institutt ble Bergen i januar og februar 2010 rammet av et naturfenomen som kalles invasjon. Det vil si at det er lavere temperatur i dalbunnen enn lengere oppe.

Et slikt fenomen fører til at forurensning skapt av trafikk ikke stiger opp i lufta, men blir liggende bakkenært. Dette kan føre til stort ubehag og helseproblemer i befolkningen, i følge rapporten.

Bergen kommune skriver på sine nettsider at luftforurensningen i Bergen først og fremst er nitrogendioksid (NO2) og svevestøv. Forurensningen kommer hovedsakelig fra trafikk og transport, men vedfyring fører også til produksjon av svevestøv.

Tiltak gjør en forskjell

–    Det gjøres tiltak for å minske luftforurensningen. Bergen kommune har blant annet en avtale med statens veivesen om at de skal vaske og koste når det er fint vær, slik at det blir så lite svevestøv som mulig, forteller Skotheim.

I følge Bergen kommune sine nettsider, har de fleste tiltakene vist seg å gi resultater, og ført til nedgang av både NO2 og svevestøv.

Skotheim forteller at Bergen kommune også har fått flere målestasjoner som måler luftkvaliteten, og er nå oppe i fem.

– Dette gjør at vi har bedre grunnlag til å gi råd og veiledning når luften er dårlig, sier hun.