Derfor tar flere menn enn kvinner selvmord

Publisert:20. februar 2018Oppdatert:2. mars 2022, 13:56

Over dobbelt så mange menn tar selvmord i Norge sammenliknet med kvinner, men tre ganger så mange kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk.

Forskning viser at kvinner er mer utsatt for psykologiske problemer som depresjon, som ofte er en forløper til selvmord. I den vestlige verden peker det mot at det finnes 20-40 % flere kvinner med psykiske lidelser enn menn.

Når tallene rundt psykiske lidelser fordelt på kjønn er såpass ujevne, er det da heller ikke overraskende at sannsynligheten er større for at kvinner opplever selvmordstanker enn menn. Tall fra folkehelseinstituttet viser at det i Norge er mellom 4000-6000 selvmordsforsøk årlig, og at kvinner begår disse tre ganger så ofte som menn.

Selvmordsparadoks 

Men ut av de 617 registrerte selvmordene fra Norge i 2016, var 421 av dem begått av menn. Det resulterer i det forbausende paradokset at kvinner forsøker å ta selvmord tre ganger så ofte som menn, men at menn står for to tredjedeler av selvmordene som blir begått i Norge.

Så hvis kvinner statistisk sett har større sjanse for å lide av psykiske lidelser, selvmordstanker og til og med gjør flere selvmordsforsøk enn menn, hvordan kan en forklare at over dobbelt så mange menn dør av selvmord?

Førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging Erlend Mork forteller at paradokset er sammensatt

– Årsaken til hvorfor menn i den vestlige kulturkrets oftere dør i selvmord enn kvinner, på tross at av at kvinner gjør flere selvmordsforsøk enn menn dreier seg om en kombinasjon av flere faktorer. En delforklaring kan være at menn ofte bruker mer dødelige metoder som skytevåpen og henging. I tillegg er det forskning som peker mot biokjemiske forskjeller. For eksempel forskjeller relatert til mer voldelig impulsivitet blant menn enn kvinner, enten rettet mot andre eller selvdestruktive handlinger.

 I Norge finnes det lite statistikk når det kommer til selvmordsforsøk, men mer statistikk på de forsøkene som faktisk endte i selvmord. 

Menn har vanskeligere for å søke hjelp

I tillegg til at kvinner og menn har forskjellige mønstre når det kommer til metode, har det lenge vært rapportert at menn er dårligere til å søke hjelp. Erlend Mork forteller at dette kan ha en sammenheng med at menn ofte har ulike roller og forventinger til seg selv i familie- eller samfunnssammenheng som gjør at de takler nederlag og skam på en annen måte enn kvinner.

– En annen forklaring kan være forskjeller i hjelpsøkeradferd.  Kvinner ser ut til å oftere søke støtte fra andre mennesker enn menn, noe som  øker sannsynligheten for å få hjelp av venner/familie og det profesjonelle hjelpeapparatet, sier Mork.