- Trump bryter menneskerettighetserklæringen

Publisert:1. februar 2017Oppdatert:2. februar 2017, 10:06

Amnesty International hevder presidentens innreiseforbud bryter med Folkeretten

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs. Foto: Amnesty.no

På fredag skrev Donald Trump under på den mye omtalte presidentordren som blant annet nekter innreise for alle syriske flyktninger. Kritikken mot den amerikanske presidenten har haglet fra en rekke kanter, og nå har også menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty tatt tak i saken.

- Amnesty International mener at det å stenge ute flyktninger fra Syria på ubestemt tid er et brudd på Folkeretten og forpliktelsene USA har etter Flyktningkonvensjonen, sier generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs i en pressemelding.

Den internasjonale organisasjonen har nå opprettet en underskriftskampanje for å sette søkelys på situasjonen. De krever at USA overholder sine forpliktelser i henhold til Flyktningekonvensjonen og internasjonal rett og at beslutningen om innreiseforbud blir tilbakekalt. 

- Man kan ikke si at man ikke vil ta imot flyktninger, og når man kjenner situasjonen i Syria er det ekstra grovt, forklarer Egenæs.

Amnesty hevder innreiseforbudet bryter med to punkter i Menneskerettighetserklæringen, nærmere bestemt artikkel 14.1 og 14.2. Disse to artiklene handler om alle menneskers rett til å søke asyl i andre land.

Mener det er et dårlig tegn

John Peder Egenæs uttrykker bekymring for hvilket standpunkt den ferske regjeringen i USA tar med denne første avgjørelsen på feltet. Selv om det er delen som nekter Syriske flyktninger innreise på ubestemt tid Amnesty mener er spesielt kritikkverdig, mener Amnesty at de andre punktene i presidentordren også gir kraftige signaler.

- Det å nekte alle flyktninger innreise i 120 dager peker i samme retning. Selv om det kanskje ikke kan sies å være et brudd med flyktningkonvensjonen sier det mye om hvordan USA planlegger å behandle flyktninger i fremtiden også, sier generalsekretæren.

Egenæs trekker også frem de mye omtalte syv landene som er tilnærmet totalt bannlyst fra å entre amerikansk jord de neste 90 dagene.

- Det å nekte enkeltpersoner fra syv spesifiserte land innreise i 90 dager mens man strammer inn regelverket er diskriminering, og viser også hvordan USA har tenkt til å forholde seg til omverdenen. Særlig til borgere fra muslimske land.