Hanne Eskeland

Nyaste artiklar frå Hanne Eskeland

​Siden den offisielle åpningen av Media City Bergen for omtrent ett år siden, har over 150 delegasjoner fra ulike nasjoner vært på besøk.

Siden 2014 har Bergen kommune utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. – Vold fører meg seg store konsekvenser for ofrene, men også for hele samfunnet. Det gjør at vi velger å ha et spesifikt fokus på dette, sier Benedicte Løseth, seksjonssjef i Bergen Kommune.

For sjette gang har Skepsisuken blitt arrangert ved Universitetet i Bergen. – For å unngå et overfladisk akademia, trenger vi å drøfte de grunnleggende tingene rundt det å være et menneske, sier Karl-Johan Kjøde, foredragsholder og debattant under Skepsisuken.

NRK-profil Christine Dancke er aktuell med podkasten “Noia”, hvor Dancke, sammen med ulike gjester, snakker om å leve med angst. – Min intensjon er å hjelpe folk til å føle seg mindre alene, sier Dancke.

Fra 6. februar til 20. mars skal Folkehelseinstituttet gjøre en undersøkelse av alle norske studenter for å kartlegge deres trivsel og helse. Marita Monsen fra Sammen forteller at forrige Helt ærlig-undersøkelse viste at studenter har det tyngre enn andre i tilsvarende aldersgrupper.

Om lag en tredjedel av alle elever fullfører ikke videregående skole.
- Istedenfor å legge vekt på hvorfor ungdommer dropper ut, bør vi heller ha i fokus at alt for mange begynner på videregående skole, uten noe alternativ, mener Baste Brurøy, daglig leder ved Hyssingen produksjonsskole.

To tredjedeler av alle nyetablerte foretak overlever ikke de første fem årene, viser tall fra SSB. - Konkurransen er altfor tøff for uavhengige aktører, mener Helge Reyes, grunnlegger av Pharma Bergen.