SYKKELBY: Det har lenge vært fokus på å fremme sykler i Bergen, og det jobbes fremdeles med å forbedre sykkelveiene. FOTO: Charleen Vetås