Preget. Visekonsul Kjersti Fløttum var én av flere som kom med sterke oppfordringer om å ikke besvare terroren med vold.