Kristelig Folkeparti ønsker ikke lenger å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. (Foto: Stortinget, Flickr)