Psykologistudent, Pål Teigland Lystrup, er bekymret for at høye priser vil gjøre det vanskelig for studentene å delta på psykologikonferansen.