En ansatt i Bergen Kommune arbeider ved Lille Lunggårdsvannet. Bak i bilen står en miljøvennlig HeatWeed-maskin som brukes til å bekjempe ugress.