UMULIG. Fortsetter økningen i flyreiser i samme tempo som nå, vil målene for Parisavtalen bli uoppnåelig, mener Paul Peeters. FOTO: ANDREAS LIND/AVINOR.