En underskriftskampanje rettet mot FN ble igangsatt for å gjøre oppsamlingen av plast om til en uavhengig stat; Trash Isles. (Foto: LadBible)