Nominasjonsprosessen i MDG Bergen er i gang. Her signaliserer kandidatene hvilken side i politikken partiet bør søke samarbeid med. Som man kan se er de ikke helt samstemte i dette spørsmålet.
Nominasjonsprosessen i MDG Bergen er i gang. Her signaliserer kandidatene hvilken side i politikken partiet bør søke samarbeid med. Som man kan se er de ikke helt samstemte i dette spørsmålet.