Fra debatten mellom filosofiprofessor Kjetil Langset Skjerve og teolog Stefan Gustavsson om tro. Foto: Gjermund Øystese.