Sabrin viser frem hvor hun kommer fra. De 15 elevene i innføringsklassen kommer fra 8 ulike nasjoner.