Bunnen i Store Lungegårdsvann skal bli dekket til av 40-45cm med masse.