En spesiell gravstøtte til en spesiell mann Foto: Karl Thorbjørn Kleveland
En spesiell gravstøtte til en spesiell mann Foto: Karl Thorbjørn Kleveland