Tidligere Sametingspresident Vibecke Larsen. (Foto: Stortinget, Flickr)