BTS-revyen Generasjon depresjon belyser hvordan prestasjonsfokuset preger studenthverdagen, og hvordan de unge håndterer overgangen til voksenlivet.