Distriktskommunene opplever fraflytting, mens omegnskommunene til Bergen har økt kraftig i antall innbyggere de siste 30 år.
Distriktskommunene opplever fraflytting, mens omegnskommunene til Bergen har økt kraftig i antall innbyggere de siste 30 år.