Den nyoppstartede sneaker-butikken Pharma Bergen opplever tøff konkurranse fra større aktører. Foto: Hanne Eskeland