I en fullstappet sal arrangerte Studentersamfunnet i Bergen et seminar om vannkrisen i Cape Town, med Elling Tjønneland og Halvard Ødegaard som innledere.