ULOVLIG. Droner har ikke lov til å fly nærmere flyplasser enn fem kilometer. FOTO: Flickr/Don McCullough.