apning1.jpg

Byråd Erlend Horn overekker blomster til etatsjef Anne-Marit Presterud.