Byråd Erlend Horn overekker blomster til etatsjef Anne-Marit Presterud.