Onsdag tiltrådte Anne-Marit Presterud offisielt inn i ny stilling som leder i etat for inkludering.