UTSATT: Avgjørelsen om nedlegging av Fana Gymnas og Garnes VGS er blitt utsatt til desember. Elevene må vente på en endelig avgjørelse.